Một hình tròn có bán kính là 30cm.Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó.

Một hình tròn có bán kính là 30cm.Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó.

2 bình luận về “Một hình tròn có bán kính là 30cm.Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó.”

 1.  Kay
  $\text{Chu vi của hình tròn có r = 30 cm là:}$
    $\text{30 × 2 × 3,14 = 188,4 ( cm )}$
  $\text{Diện tích của hình tròn có r = 30 cm là:}$
    $\text{30 × 30 × 3,14 = 2826 ( cm² )}$
                $\text{Đáp số: chu vi: 188,4 cm}$
                               $\text{diện tích: 2826 cm²}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi của hình tròn đó là:
  30 xx 2 xx 3,14 = 188,4(cm)
  Diện tích của hình tròn đó là:
  30 xx 30 xx 3,14 = 2826 (cm^2)
  Đ/s:…
  Công thức:
  C = r xx 2 xx 3,14
  S= r xx r xx 3,14

  Trả lời

Viết một bình luận