MỘT HLP CÓ DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN LÀ 490CM2. TÍNH CẠNH HLP ĐÓ

MỘT HLP CÓ DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN LÀ 490CM2. TÍNH CẠNH HLP ĐÓViết một bình luận

Câu hỏi mới