Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 1,5m. a) Người ta lát gạch bên trong hồ bơi. Tín

Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 1,5m.
a) Người ta lát gạch bên trong hồ bơi. Tính diện tích gạch cần dùng để lát hồ bơi đó.
b) Mực nước trong hồ chiếm 80% thể tích của hồ bơi. Hỏi trong hồ bơi chứa bao nhiêu lít nước? ( 1l = 1 đề xi mét khối )

1 bình luận về “Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 1,5m. a) Người ta lát gạch bên trong hồ bơi. Tín”

  1.  a. Sxq : ( 8+6) * 2 * 1,5 = 42 m2
    S gạch cần dùng : 42+8 * 6 = 90 m2
     b. thể tích của hồ : 8 * 6 * 1,5 =72 m3
    thể tích của nước : 72 : 100 * 80 =57,6 m3                                                                                                    Đổi : 57,6m3 = 57 600dm3 = 57 600 lít                                                                                                              Đáp số : a. 90m2                                                                                                                                                 b. 57 600 lít 

    Trả lời

Viết một bình luận