Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 1,5m. a) Người ta lát gạch bên trong hồ bơi. Tín

Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 1,5m.
a) Người ta lát gạch bên trong hồ bơi. Tính diện tích gạch cần dùng để lát hồ bơi đó.
b) Mực nước trong hồ chiếm 80 % thể tích của hồ bơi. Hỏi trong hồ bơi chứa bao nhiêu lít nước? ( 1l = 1 dm3)

2 bình luận về “Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 1,5m. a) Người ta lát gạch bên trong hồ bơi. Tín”

 1.                               bài giải
        diện tích lát quanh hồ là ;
                     ( 8 + 6 ) xx 2 xx 1,5 =  42 ( m^2 )
    a ) diện tích cần dùng lát gạch là ;
                      42 + 8 xx 6 = 90 ( m^2 )
            thể tích hồ đó là ; 
                       8 xx 6 xx 1,5 = 72 ( m^3 )
                 đổi 72 m^3 = 72000 dm^2 = 72000 lít
     b trong hồ chứa số lít là 
                  72000 : 100 xx 80 = 57600 ( lít )
                                                          đ/s;………..
    
   
   

  Trả lời
 2. Diện tích gạch lát xung quanh hồ là: 
   ( 8 + 6 ) xx 2 xx 1,5 = 42 ($m^{2}$)
  a) Diện tích gạch cần dùng để lát hồ bơi đó là:
    8 xx 6 + 42 = 90 ($m^{2}$)
  b) Thể tích hồ bơi đó là: 
    8 xx 6 xx 1,5 = 72 ($m^{3}$) 
  Trong hồ bơi chứa: 
    72 : 100 xx 80 = 57,6 ($m^{3}$)
  Đổi :  57,6 $m^{3}$ = 57 600 $dm^{3}$ = 57 600 l
                               Đáp số : a) 90 $m^{2}$
                                              b) 57 600 l
  ~~ Study good ~~
  @transuat

  Trả lời

Viết một bình luận