Một hồ nước hình HLP có cạnh 1,4m đang chứa 392 lít nước. Tính chiều cao phần còn trống?

Một hồ nước hình HLP có cạnh 1,4m đang chứa 392 lít nước. Tính chiều cao
phần còn trống?Viết một bình luận

Câu hỏi mới