một hộp dạng hình lập phương không nắp người ta đã sơn mặt xung quanh màu xanh mặt đáy màu trắng tính ra cả mặt xanh và trắng

một hộp dạng hình lập phương không nắp người ta đã sơn mặt xung quanh màu xanh mặt đáy màu trắng tính ra cả mặt xanh và trắng có tổng diện tích 605cm2 tính diện tích các mặt được sơn màu xanhViết một bình luận

Câu hỏi mới