một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5,6 tấn gạo tẻ.tính tổng số gạo trong kho biết số gạo tẻ chiếm 70 phần

một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5,6 tấn gạo tẻ.tính tổng số gạo trong kho biết số gạo tẻ chiếm 70 phần trăm số gạo trong kho

2 bình luận về “một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5,6 tấn gạo tẻ.tính tổng số gạo trong kho biết số gạo tẻ chiếm 70 phần”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới