Một khối rubik có diện tích toàn phần 600 cm2. Tính độ dài 1 cạnh của khối rubik?

Một khối rubik có diện tích toàn phần 600 cm2. Tính độ dài 1 cạnh của khối rubik?Viết một bình luận

Câu hỏi mới