một khu dân cư cuối năm 2010 có 250000 người. Mỗi năm dân số tăng 0,2%. Hỏi cuối nam 2012 khu vực dân cư đó có bao nhiêu ngườ

một khu dân cư cuối năm 2010 có 250000 người. Mỗi năm dân số tăng 0,2%. Hỏi cuối nam 2012 khu vực dân cư đó có bao nhiêu người
Viết một bình luận