một khu đất hình thang có đáy lớn bằng 72 , đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và gấp rưỡi chiều cao . Tính diện tích khu đất đó

một khu đất hình thang có đáy lớn bằng 72 , đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và gấp rưỡi chiều cao . Tính diện tích khu đất đó

2 bình luận về “một khu đất hình thang có đáy lớn bằng 72 , đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và gấp rưỡi chiều cao . Tính diện tích khu đất đó”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy bé khu đất đó là : 72 xx 3/5=43,2 (m) 
  Chiều cao khu đất đó là : 43,2xx0,5=21,6 (m)
  Diện tích khu đất đó là : ((72+43,2)xx21,6)/2=1244,16 (m^2)
  Đ//s: 1244,16 m^2

  Trả lời
 2. giải
  đáy bé là :
   72 xx 3/5 = 43,2 ( đơn vị thiếu bạn tự ghi )
  chiều cao là :
   43,2 xx 0,5 = 21,6 (  )
  diện tích khu đất là :
  (72 + 43,2 ) xx 21,6 : 2 = 1244,16 ( )
                                         Đ/S : 1244,16 …
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới