Một khu đất hình vuông có diện tích 25ha. Nêu mở rộng mỗi cạnh thêm 10% thì tổng diện tích toàn khu đất đó bao nhiêu héc ta ?

Một khu đất hình vuông có diện tích 25ha. Nêu mở rộng mỗi cạnh thêm 10% thì tổng diện tích toàn khu đất đó bao nhiêu héc ta ?

1 bình luận về “Một khu đất hình vuông có diện tích 25ha. Nêu mở rộng mỗi cạnh thêm 10% thì tổng diện tích toàn khu đất đó bao nhiêu héc ta ?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cạnh của khu đất là : căn 25= 5
  nếu mở rộng mỗi cạnh 10% thì chiều dài cạnh mới là 10%+5= 5.5
  diện tích khu đất mới là 5,5×5,5=30,25
  vậy diện tích khu đất mới là 30,25(m2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới