Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,15 km a .Tính chu vi khu đất đó b .Diện tích khu đất đó là bao nhiêu hecta một k

Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,15 km
a .Tính chu vi khu đất đó
b .Diện tích khu đất đó là bao nhiêu hecta một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,15 km

2 bình luận về “Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,15 km a .Tính chu vi khu đất đó b .Diện tích khu đất đó là bao nhiêu hecta một k”

 1. Giải đáp: 2,23 ha
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi khu đất hình vuông đó là:
         0,15 × 4 = 0,6 (km)
  Diện tích khu đất hình vuông đó là:
         0,15 × 0,15 = 0,0225 (km²)
  Đổi 0,0225 km² = 2,25 ha
                   Đáp số: 2,25 ha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới