một khúc gỗ hình chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 0,8m chiều cao 5dm cú 1dm2 nặng 3,5kg hỏi khúc gỗ đó nặng bao nhiêu kg g

một khúc gỗ hình chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 0,8m chiều cao 5dm cú 1dm2 nặng 3,5kg hỏi khúc gỗ đó nặng bao nhiêu kg gam

2 bình luận về “một khúc gỗ hình chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 0,8m chiều cao 5dm cú 1dm2 nặng 3,5kg hỏi khúc gỗ đó nặng bao nhiêu kg g”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 5 dm = 0,5 m
  Thể tích của khúc gỗ hình chữ nhật là:
  3 xx 0,8 xx 0,5 = 1,2 (m^3)
  Đổi 1,2 m^3 = 1200 dm^3
  Số ki-lô-gam khúc gỗ đó nặng là:
  1200 xx 3,5 = 4200(kg)
  Đ/s: 4200kg

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 3 m = 30 dm
          0,8 m = 8 dm
  Thể tích của khúc gỗ là :
  30xx8xx5=1200(dm^3)
  Khối gỗ đó nặng số kg là :
  1200xx3,5=4200(kg)
  Đáp số :4200kg
  color[green][@ryuzita]

  Trả lời

Viết một bình luận