Một lớp học có 21 học sinh . Nam chiêm chiếm 30%. Tìm nữ

Một lớp học có 21 học sinh . Nam chiêm chiếm 30%. Tìm nữ

2 bình luận về “Một lớp học có 21 học sinh . Nam chiêm chiếm 30%. Tìm nữ”

 1. Nữ chiếm số % là :
       100% – 30% = 70%
  Số học sinh nữ của lớp học đó là :
      21 : 100 x 70 = 14,7 ( học sinh )
                Đáp số : 14,7 học sinh
   Mình gửi bạn ạ
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới