một lớp học có 22 nữ sinh vf 18 nam sinh. tính tỉ số phần cảu nữ sinh so với tổng số học sinh cả lớp, tỉ số phần trăm của na

một lớp học có 22 nữ sinh vf 18 nam sinh. tính tỉ số phần cảu nữ sinh so với tổng số học sinh cả lớp, tỉ số phần trăm của nam sinh so với tổng của học sinh cả lớp ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới