Một lớp học có 24 học sinh nữ và số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 8 bạn.Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần t

Một lớp học có 24 học sinh nữ và số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 8 bạn.Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp
SOS giúp mik với , mik cần gấp

2 bình luận về “Một lớp học có 24 học sinh nữ và số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 8 bạn.Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần t”

 1. Số học sinh nam trong lớp học đó là:
  24-8=16(học sinh)
  Lớp đó có tổng số học sinh là:
  24+16=40(học sinh)
  Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả nước là:
  16:40×100=40%
                   Đ/S:40%.
   

  Trả lời
 2. Số học sinh nam của lớp học là:
  24-8=16 (học sinh)
  Số học sinh cả lớp có là:
  24+16=40 (học sinh)
  Phần trăm số học sinh nam chiếm số học sinh cả lớp là:
  (16:40)xx100%=40%
  Đáp số: 40%
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới