Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích học hát là 20 em. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh thích học hát và

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích học hát là 20 em. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh thích học hát và số học sinh trong lớp học.
Mik chỉ có 4 dòng thôi, các bn lm đủ 4 dòng cho mik nhé

2 bình luận về “Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích học hát là 20 em. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh thích học hát và”

 1.                 giải
  tỉ số phần trăm số học sinh thích học hát và số học sinh trong lớp là:
            20 ÷ 32×100 =  62,5 %
                       đáp số : 62,5 %
   chúc bạn học tốt
   

  Trả lời
 2.                            Bài giải
  Tỉ số phần trăm của số học sinh thích học hát và số học sinh trong lớp học là:
  20:32×100=62,5 %
      Đáp số : 62,5%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới