Một lớp học có chiều dài 10m , rộng 6m, cao 5m người ta quét vôi xung quanh lớp học màu vàng , trần màu trắng. Hỏi diện tích

Một lớp học có chiều dài 10m , rộng 6m, cao 5m người ta quét vôi xung quanh lớp học màu vàng , trần màu trắng. Hỏi diện tích tích quét vôi màu là bao nhiêu mét vuông biết S cửa là 7m^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới