Một lớp học có chiều dài = 4,5m; chiều rộng = 35dm; chiều cao = 3m. Người ta sơn trần và các bức tường xung quanh. a) Tính di

Một lớp học có chiều dài = 4,5m; chiều rộng = 35dm; chiều cao = 3m. Người ta sơn trần và các bức tường xung quanh.
a) Tính diện tích cần sơn bằng bao nhiêu? ( biết diện tích cửa bằng 10% diện tích trần )
b) Tính số tiền bỏ ra để mua sơn biết sơn 1m2 hết 45000đViết một bình luận

Câu hỏi mới