Một mảnh đất hcn có chiều dài là 75m, chiều rộng bằng 80% của cd. A) tính diện tích mảnh đất hcn đó. B) trên mảnh đất đó ngườ

Một mảnh đất hcn có chiều dài là 75m, chiều rộng bằng 80% của cd.
A) tính diện tích mảnh đất hcn đó.
B) trên mảnh đất đó người ta trồng cà chua và khoai tây. Tính diện tích trồng mỗi loại, biết diện tích trồng khoai tây bằng 4/5 diện tích trồng cà chua ?

1 bình luận về “Một mảnh đất hcn có chiều dài là 75m, chiều rộng bằng 80% của cd. A) tính diện tích mảnh đất hcn đó. B) trên mảnh đất đó ngườ”

 1. Giải đáp:
  chiều rộng mảnh đất đó là:
  75 : 100 * 80 = 60 (m)
  a)diện tích mảnh đất đó là:
  75 * 60 = 4500 (m2)
  b)tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 5 = 9 (phần)
  diện tích trồng khoai tây là:
  4500 : 9 * 4 = 2000 (m2)
  diện tích trồng cà chua là:
  4500 – 2000 = 2500 (m2)
  đáp số: a)4500m2
               b)khoai tây: 2000m2
                  cà chua: 2500m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới