Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng bằng 60 phần trăm chiều dài.Người ta dành 64 phần trăm diện tích mảnh

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng bằng 60 phần trăm chiều dài.Người ta dành 64 phần trăm diện tích mảnh đất để làm nhà.tính diện tích phần đất làm nhàViết một bình luận

Câu hỏi mới