Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m và chiều rộng 15m. Người ta dành diện tích 20% diện tích mảnh đất để là

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m và chiều rộng 15m. Người ta dành diện tích 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà ?
dạng 1hay 2

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m và chiều rộng 15m. Người ta dành diện tích 20% diện tích mảnh đất để là”

 1. Giải đáp:
  54 m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của mảnh đất đó là :
  18 xx 15 = 270 (m^2)
  Diện tích phần đất làm nhà là :
  270 xx 20% = 54 (m^2)
  Đáp số : 54 m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích phần đất làm nhà là:
  18 x 15 x 20% = 54 ( m² )
  Đáp số: 54 m²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới