Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài, người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài, người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích đất.

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài, người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng mảnh đất là
  18.5/6=15m
  Diện tích mảnh đất là
  18.15=270
  Diện tích làm nhà là
  270.32,5/100=87,75
   

  Trả lời
 2. Chiều rộng là:
  18 x 5/6 = 15 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  18 x 15 = 270 (m2)
  Diện tích phần đất làm nhà là:
  270 x 32,5% = 87,75 (m2)
      Đáp số: 87,75m2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới