một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 23,2m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Trong đó diện tích làm nhà chiếm 30%. Tính: A)

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 23,2m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Trong đó diện tích làm nhà chiếm 30%. Tính:
A) diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu?
B) diện tích làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

2 bình luận về “một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 23,2m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Trong đó diện tích làm nhà chiếm 30%. Tính: A)”

 1. a) Chiều rộng mảnh đất là:
  23,2:4×3=17,4 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  23,2×17,4=403,68 (m^2)
  b) Diện tích làm nhà là:
  403,68:100×30=121,104 (m^2)
  Đáp số: a) 403,68 m^2
                b) 121,104 m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chiều rộng mảnh đất là:
  23,2 xx 3/4 = 17,4 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  23,2xx17,4=403,68(m^2)
  b) Diện tích làm nhà là:
  403,68 : 100 xx 30 = 121,104(m^2)
                              Đáp số: a) 403,68m^2
                                           b) 121,104m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới