Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m chiều rộng bằng ¼ chiều dài trong đó diện tích để làm nhà chiếm 62,5/.tính diện t

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m chiều rộng bằng ¼ chiều dài trong đó diện tích để làm nhà chiếm 62,5/.tính diện tích đấy làm nhà và diện tích đất còn lại 2 bạn đầu tớ cho 5 sao

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m chiều rộng bằng ¼ chiều dài trong đó diện tích để làm nhà chiếm 62,5/.tính diện t”

 1. $\text{chiều rộng của mảnh đất là: }$
  $\text{26 : 4 x 1 = 6,5 ( m ) }$
  $\text{diện tích mảnh đất đó là: }$
  $\text{26 x 6,5 = 169 (m²) }$
  $\text{Diện tích đất làm nhà là : }$
  $\text{169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m²) }$
  $\text{Diện tích đất còn lại là:}$
  $\text{169 – 105,625 = 63,375 (m²)}$
  $\text{Đáp số: đất làm nhà: 105,625 m²}$
                 $\text{đất còn lại: 63,375 m²}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  chiều rộng mảnh đất đó là :
             26 : 4 x 1 = 6,5 ( m )
  diện tích mảnh đất đó là :
            26 x 6,5 = 169 ( m2 )
  diện tích đất làm nhà là :
           169 : 100 x 62,5 = 105,625 ( m2 )
                                 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới