Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 25m. Người ta sử dụng 20% diện tích mảnh đất đó dễ trồng rau. Tính d

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 25m. Người ta sử dụng 20% diện tích mảnh đất đó dễ trồng rau. Tính diện tích trồng rau trên mảnh đất đó.

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 25m. Người ta sử dụng 20% diện tích mảnh đất đó dễ trồng rau. Tính d”

 1. Giải đáp: 150m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích mảnh đất là:
  30xx25=750(m^2)
  Diện tích đất trồng rau là:
  750xx20:100=150(m^2)
  Đáp số: 150m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới