Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta xây nhà ở hết 112,5 m2, phần còn lại

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta xây nhà ở hết 112,5 m2, phần còn lại dùng để làm vườn. Hỏi diện tích xây nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh đất

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta xây nhà ở hết 112,5 m2, phần còn lại”

 1. Chiều rộng của mảnh đất là:
  25xx3/5=15\ (m)
  Diện tích của mảnh đất là:
  25xx15=375\ (m^2)
  Diện tích xây nhà chiếm số phần trăm diện tích cả mảnh đất là:
  112,5:375=0,3=30%
  Đáp số: 30%

  Trả lời
 2. Chiều rộng của mảnh đất là:
  25xx3/5=15(m)
  Diện tích của mảnh đất là:
  25xx15=375(m^2)
  Phần trăm diện tích xây nhà  so với diện tích mảnh đất là:
  (112,5:375)xx100%=30%
  Đáp số: 30%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới