một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 48m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài người ta dành 25 phần trăm diện tích mảnh đất đ

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 48m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài người ta dành 25 phần trăm diện tích mảnh đất để đào ao còn lại để trồng cây tính diện tích đất để trồng cây

2 bình luận về “một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 48m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài người ta dành 25 phần trăm diện tích mảnh đất đ”

 1. chiều rộng mảnh đất là: 48:2=24m
  diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 48×24=1152(m2)
  diện tích đất để trồng cây là: 1152 x 25/100=288(m2)

  Trả lời
 2. Chiều rộng mảnh đất là : 
  48 xx 1/2 = 24 (m)
  Diện tích mảnh đất là : 
  24 xx 48 = 1152 (m^2)
  Diện tích đào ao là : 
  1152 xx 25% = 288 (m^2)
  Diện tích trồng cây là: 
  1152 – 288 = 864 (m^2)
  Đáp số : 864 m^2
  *** S  HCN : a xx b
  @Christian
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới