Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi đo được là 120m, biết chiều rộng bằng ½ chiều dài .Người ta lấy 15% diện tích đất để xây

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi đo được là 120m, biết chiều rộng bằng ½ chiều dài .Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà.Tính diện tích đất để xây nhà?

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi đo được là 120m, biết chiều rộng bằng ½ chiều dài .Người ta lấy 15% diện tích đất để xây”

 1. Nửa chu vi mảnh đất là:
  120:2=60(m)
  Chiều rộng mảnh đất là:
  60:(1+2)xx1=20(m)
  Chiều dài mảnh đất là:
  60-20=40(m)
  Diện tích mảnh đất là:
  40xx20=800(m^2)
  Diện tích đất xây nhà là:
  800xx15%=120(m^2)
  Đáp số: 120m^2
  $\\$

           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi mảnh đất là :
   120 : 2 = 60 (m)
  Ta có sơ đồ :
  Chiều rộng : | — |
  Chiều dài :    | — | | — |
  Chiều rộng mảnh đất là :
   60 : ( 2 + 1 ) xx 1 = 20 (m)
  Chiều dài mảnh đất là :
   60 – 20 = 40 (m)
  Diện tích mảnh đất là :
   40 xx 20 = 800 (m^2)
  Diện tích đất để xây nhà là :
   800 : 100 xx 15 = 120 (m^2)
                         Đáp số : 120 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới