Một mảnh đất hình chữ nhật một có chiều dài 67 m chiều rộng gấp 4 lần chiều dài người ta sử dụng 60 phần trăm diện tích làm v

Một mảnh đất hình chữ nhật một có chiều dài 67 m chiều rộng gấp 4 lần chiều dài người ta sử dụng 60 phần trăm diện tích làm vườn diện tích còn lại trồng rau hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu
#Toán lớp 5

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật một có chiều dài 67 m chiều rộng gấp 4 lần chiều dài người ta sử dụng 60 phần trăm diện tích làm v”

 1. Giải đáp: 7182,4m²
   
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :
           67 × 4 = 268 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
           67 × 268 = 17956 (m²)
  Diện tích làm vườn là :
            17956 ÷ 100 × 60 = 10773,6 (m²)
  Diện tích trồng rau là :
            17956 – 10773,6 = 7182,4 (m²)
                          Đáp số : 7182,4m²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới