Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng thêm 6,4 m đồng thời giảm chiều dài của nói đi 15 % thì diện tích của hình ch

Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng thêm 6,4 m đồng thời giảm chiều dài của nói đi 15 % thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 2 %. Tính chiều rộng ban đầu

1 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng thêm 6,4 m đồng thời giảm chiều dài của nói đi 15 % thì diện tích của hình ch”

 1. Giải đáp:
  Diện tích mảnh đất mới so với diện tích lúc đầu đó là :
          100% + 2% = 102%
  Chiều dài mảnh đất mới so với chiều dài mảnh đất cũ đó là:
          100% – 15% = 85%
  Chiều rộng mảnh đất mới so với chiều rộng ban đầu đó là:
          102% : 85% = 120%
  Chiều rộng tăng so với chiều rộng ban đầu đó là:
          120% – 100% = 20%
  Chiều rộng ban đầu đó là:
          6,4 : 20% xx 100 = 32 (m)
           Đáp số:….
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới