Một mảnh đất hình thang có đáy bé 14,2 m , đáy lớn hơn đáy bé 2,5 m . Chiều cao bằng nửa đáy lớn .Tính diện tích mảnh đất đó

Một mảnh đất hình thang có đáy bé 14,2 m , đáy lớn hơn đáy bé 2,5 m . Chiều cao bằng nửa đáy lớn .Tính diện tích mảnh đất đóViết một bình luận

Câu hỏi mới