một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 36m, đáy lớn hơn đáy bé 9,6m, chiều cao bằng tổng độ dài hai đáy. Trên mảnh đất đó ngư

một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 36m, đáy lớn hơn đáy bé 9,6m, chiều cao bằng tổng độ dài hai đáy. Trên mảnh đất đó người ta dành 65% S để làm vườn, phần còn lại để đào ao. Tính S phần đất để đào ao

1 bình luận về “một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 36m, đáy lớn hơn đáy bé 9,6m, chiều cao bằng tổng độ dài hai đáy. Trên mảnh đất đó ngư”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới