Một mảnh đất hình thang có độ dài đáy lớn là 35m , đáy bé 16m , chiều cao 13m . Trong mảnh đất đó người ta đào một cái ao hìn

Một mảnh đất hình thang có độ dài đáy lớn là 35m , đáy bé 16m , chiều cao 13m . Trong mảnh đất đó người ta đào một cái ao hình tròn có diện tích 8,5m2 . Tính diện tích phần đất còn lại

2 bình luận về “Một mảnh đất hình thang có độ dài đáy lớn là 35m , đáy bé 16m , chiều cao 13m . Trong mảnh đất đó người ta đào một cái ao hìn”

 1. Giải đáp:
   323^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh đất hình thang là:
  ( 35 + 16 ) $\times$ 13 : 2 = 331,5 ( m^2 )
  Diện tích phần đất còn lại là:
  331,5 – 8,5 = 323 ( m^2 )
  Đáp số: 323 m^2
  – Công thức: S = ( a + b ) $\times$ h : 2
     – – -~kid20~—
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích mảnh đất đó là :
       ( 35 + 16 ) x 13 : 2 = 331,5 ( m² )
   Diện tích phần đất còn lại là :
        331,5 – 8,5 = 323 ( m² )

  Trả lời

Viết một bình luận