Một mảnh đấy hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 2/3 chiều dài. Người ta sử dụng 20% diên tích để trồng hoa. Tính diện

Một mảnh đấy hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 2/3 chiều dài. Người ta sử dụng 20% diên tích để trồng hoa. Tính diện tích trồng hoa?Viết một bình luận

Câu hỏi mới