một mảnh vườn h.c.n có chu vi = 160m có chiều rộng là 30m. người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được

một mảnh vườn h.c.n có chu vi = 160m có chiều rộng là 30m. người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau . hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch đc bao nhiêu tạ rau ?

2 bình luận về “một mảnh vườn h.c.n có chu vi = 160m có chiều rộng là 30m. người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được”

 1.                              Giải:
  Nửa chu vi mảnh vườn:
               160:2=80 (m)
  Chiều dài mảnh vườn:
               80-30=50 (m)
  Diện tích mảnh vườn đó là:
               50 xx 30=1500 (m^2)
  Số rau người ta thu được trên mảnh vườn đó là:
               1500/10 xx 15=2250 kg=22,5 tạ
               Đáp số: 22,5 tạ rau
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. BG
  Nửa chu vi là:
  160÷2=80(m)
  Chiều dài là:
  80-30=50(m)
  Diện tích là:
  50×30=1500(m²)
  Thu hoạch được số kg rau là:
  1500÷10×15=2250(kg)
  Đổi 2250 kg =25,5 tạ
  vậy : 25,5 tạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới