một mảnh vườn HCN có nửa CV là 76m. CR bằng 60% CD. A, tính S mảnh vườn đó B, ngta sử dụng 8% S mảnh vườn làm lối đi. Tìm S

một mảnh vườn HCN có nửa CV là 76m. CR bằng 60% CD.
A, tính S mảnh vườn đó
B, ngta sử dụng 8% S mảnh vườn làm lối đi. Tìm S lối đi
cíu mik với ạ

2 bình luận về “một mảnh vườn HCN có nửa CV là 76m. CR bằng 60% CD. A, tính S mảnh vườn đó B, ngta sử dụng 8% S mảnh vườn làm lối đi. Tìm S”

 1. a) Đổi 60%=3/5
  Chiều dài là:
  76 : (3+5) x 5 = 47,5(m)
  Chiều rộng là:
  76 – 47,5 = 28,5 (m)
  S mảnh vườn là:
  28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)
  b) S lối đi là:
  1353,75 x 8 % = 108,3 (m2)
  Đáp số: a) 1353,75 m2
  b) 108,3 m2

  Trả lời
 2. Giải 
  Chiều rộng mảnh vườn là :
  76 : (100+60) xx 60 = 28,5 (m) 
  Chiều dài mảnh vườn là :
  76 – 28,5 = 47,5 (m)
  a) Diện tích mảnh vườn đó là :
  28,5 xx 47,5 = 1353,75 (m^2)
  b) Diện tích lối đi là :
  1353,75 : 100 xx8  = 108,3 (m^2)
  Đáp số : a) 1353,75 m^2
                b) 108,3 m^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới