một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m chiều rộng 25 m trên mảnh ruộng người ta trồng lúa cứ 100 m2 thì thu hoạch được

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m chiều rộng 25 m trên mảnh ruộng người ta trồng lúa cứ 100 m2 thì thu hoạch được 60 kg thóc . hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu được bao nhiêu tạ thóc

2 bình luận về “một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m chiều rộng 25 m trên mảnh ruộng người ta trồng lúa cứ 100 m2 thì thu hoạch được”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích thửa ruộng là:
  50×25=1250(m²)
  Đổi 60 kg=0,6 tạ (thóc)
  Số tạ thóc thu được trên cả thửa ruộng mà người ta thu được là:
  1250:100×0,6=7,5(tạ thóc)
  Đáp số:……

  Trả lời
 2. Giải đáp :                                                       Giải
                                        Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :
                                                           50 x 25 = 1250 (m²)
                            Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được số tạ thóc là :
                                                           1250 : 100 x 60 = 750 ( kg )
                                                                    Đổi :750 kg = 7,5 tạ thóc
                                                                    Đáp số : 7,5 tạ thóc .
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới