Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh vườn đẻ trồng rau muống, 10

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh vườn đẻ trồng rau muống, 10% diện tích để trồng rau cải. Tính diện tích phần đất trồng rau muống, diện tích phần đất trồng rau cải?Viết một bình luận

Câu hỏi mới