Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn? b) Trên mảnh vườn đó, người

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài.
a) Tính diện tích mảnh vườn?
b) Trên mảnh vườn đó, người ta trồng rau hết 80% diện tích. Tính diện tích đất còn lại chưa được sử dụng.
Giúp em với ạ!
Không chép mạng nha mọi người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới