một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài a tính diện tích mảnh vườn b trên mảnh vườn đó , người

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài
a tính diện tích mảnh vườn
b trên mảnh vườn đó , người ta trồng rau 80% diện tích . tính diện tích đất còn lại trồng rau
giúp với =((((((((((

2 bình luận về “một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng 2/3 chiều dài a tính diện tích mảnh vườn b trên mảnh vườn đó , người”

 1.                          giải
  chiều dài mảnh vườn là :
        45  ÷ 2 × 3 = 67,5 m
   diện tích mảnh vườn là
       45 × 67,5= 3037,5 ( m²)
  số phần trăm diện tích còn lại là
          100 % – 80% = 20% 
   diện tích còn lại là
             3037,5× 20 =607,50 ( m²)
                  đáp số: ……..
  chúc bạn học tốt
   

  Trả lời
 2. Chiều dài mảnh vườn là:
  45:2/3=67,5(m)
  a) Diện tích mảnh vườn là:
  67,5xx45=3037,5(m^2)
  b) Diện tích đất còn lại chiếm:
  100%-80%=20% (tổng diện tích)
  Diện tích đất còn lại là:
  3037,5xx20%=607,5(m^2)
  Đáp số: a)3037,5m^2
                b)607,5m^2
  $\\$

           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới