. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 120 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn . b) Trên mảnh vư

. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 120 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.
a) Tính diện tích mảnh vườn .
b) Trên mảnh vườn đó dành 18% diện tích đất để làm nhà, phần còn lại dành để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau.

2 bình luận về “. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 120 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính diện tích mảnh vườn . b) Trên mảnh vư”

 1. Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
  120:2=60(m)
  Tổng số phần bằng nhau của chiều dài và chiều rộng là:
  2+3=5(phần)
  Chiều dài của mảnh vườn là:
  (60:5)xx3=36(m)
  Chiều rộng của mảnh vườn là:
  60-36=24(m)
  a) Diện tích mảnh vườn là:
  36xx24=864(m^2)
  $\\$
  b) Diện tích đất làm nhà là:
  864xx18:100=155,52(m^2)
  Diện tích đất trồng rau là:
  864-155,52=708,48(m^2)
  $\\$
  Đáp số:
  a)864m^2
  b) 708,48m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật:
  120 : 2 = 60 ( m )
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật:
  60 : ( 2 + 3 ) × 2 = 24 ( m )
  Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật:
  60 – 24 = 36 ( m )
  Diện tích mảnh vườn:
  36 × 24 = 864 ( m² )
  b. Diện tích để làm nhà:
  864 :100 × 18 = 155,52 ( m²)
  Diện tích trồng rau là:
  864 – 155,52 = 708,48 (m²)
  Đáp số: 708,48 m²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới