một mặt bàn hình tròn có đường kính 24dm. tính diện tích của mặt bàn đó

một mặt bàn hình tròn có đường kính 24dm. tính diện tích của mặt bàn đóViết một bình luận

Câu hỏi mới