một máy phát điện HONDA hoạt động liên túc trong 10,5 giờ tiêu thụ hết 7,77l xăng. Hỏi trung bình một giờ máy phát điện đó ti

một máy phát điện HONDA hoạt động liên túc trong 10,5 giờ tiêu thụ hết 7,77l xăng. Hỏi trung bình một giờ máy phát điện đó tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng

2 bình luận về “một máy phát điện HONDA hoạt động liên túc trong 10,5 giờ tiêu thụ hết 7,77l xăng. Hỏi trung bình một giờ máy phát điện đó ti”

 1. Trung bình 1 giờ xe HONDA chạy tiêu thụ hết số lít xăng là:
       7,77:10,5=0,74(l)
                    Đ/S:0,74 l xăng.
             khoa2012
     CHUCBANHOCTOT
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới