Một miến bìa hình tam giác có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 8,7 dm và 1,5 m tính diện tích miến bìa

Một miến bìa hình tam giác có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 8,7 dm và 1,5 m tính diện tích miến bìa

2 bình luận về “Một miến bìa hình tam giác có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 8,7 dm và 1,5 m tính diện tích miến bìa”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 8,7 dm = 87 m
  Diện tích tam giác vuông là:
  ( 87 × 1,5 ) : 2 = 65,25 ( m² )
  Đáp số: 65,25 m²

  Trả lời
 2. Giải đáp: 65,25dm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1,5m=15dm
  Diện tích miếng bìa là:
          15xx8,7:2=65,25(dm^2)
                      Đáp số: 65,25dm^2
  ____________________________________________
  – Cách tính diện tích tam giác có 2 cạnh góc vuông:
  -> Diện tích tam giác có 2 góc vuông = Tích của 2 cạnh góc vuông :2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới