Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích 50 m² nếu tăng chiều dài 10% và giảm chiều rộng 10% thì diện tích mới là bao nhiêu

Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích 50 m² nếu tăng chiều dài 10% và giảm chiều rộng 10% thì diện tích mới là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới