một ng di từ A đến b hết 6,5 giờ , vận tốc 76km.h tính quãng đường AB

một ng di từ A đến b hết 6,5 giờ , vận tốc 76km.h tính quãng đường AB

2 bình luận về “một ng di từ A đến b hết 6,5 giờ , vận tốc 76km.h tính quãng đường AB”

Viết một bình luận