Một người bán chiếc xe đạp với giá 6000000 đồng tính ra được lãi 15%tiền vốn.Tính tiền vốn của chiếc xe đạp đó

Một người bán chiếc xe đạp với giá 6000000 đồng tính ra được lãi 15%tiền vốn.Tính tiền vốn của chiếc xe đạp đó

2 bình luận về “Một người bán chiếc xe đạp với giá 6000000 đồng tính ra được lãi 15%tiền vốn.Tính tiền vốn của chiếc xe đạp đó”

 1. Phương pháp giải : 
  + Ta coi số tiền vốn là 100% thì số tiền lãi chiếm b% so với tiền vốn
  + Vì Giá bán = giá vốn + lãi nên để tính được giá vốn ta sử dụng bài toán tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó
  Giải :
  Coi giá vốn của chiếc xe đạp là 100%
  Giá bán của chiếc xe đạp chiếm số phần trăm so với giá vốn là:
  100% + 15% = 115%(giá vốn)
  Giá vốn của chiếc xe đạp là:
  6000000 : 115 xx 100 = 5217391,304 (đồng)
  Đáp số: 5217391,304 đồng

  Trả lời
 2. Coi giá vốn là 100%
  Giá bán chiếm số phần trăm so với giá vốn là:
  15%+100%=115% ( so với giá vốn) 
  Giá vốn của xe đạp là:
  (6000000:115) ×100=5217391, 304 ( đồng) 
  Đáp số:.. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới