Một người bán gạo trong ba buổi:buổi sáng bán được 36 kg,buổi chiều bán được 50 kg gạo Buổi tối bán số gạo bằng nửa số gạo bá

Một người bán gạo trong ba buổi:buổi sáng bán được 36 kg,buổi chiều bán được 50 kg gạo Buổi tối bán số gạo bằng nửa số gạo bán trong hai bữa trước.Hỏi trung bình mỗi buổi bán bao nhiêu kg gạo.

2 bình luận về “Một người bán gạo trong ba buổi:buổi sáng bán được 36 kg,buổi chiều bán được 50 kg gạo Buổi tối bán số gạo bằng nửa số gạo bá”

 1. Giải đáp:
   
  Giải thích các bước giải:
  Buổi tối bán đc số kg Gạo là: 
  ( 36+50 ) :2= 43 (kg)
  Trung bình mỗi buổi bán đc số kg gạo là:
  ( 36+50+43 ) : 3 = 43 (kg)
                            Đáp số: 43 kg

  Trả lời
 2. Buổi tối người đó bán được số gạo là:
  (36+50):2=43(kg)
  Trung bình mỗi buổi người đó bán được số gạo là:
  (36+50+43):3=43(kg)
  Đáp số:43kg gạo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới