một người bán hàng được 2 443 200 đồng như vậy người đó được lãi 1,8% giá vốn hỏi giá vốn người đó bỏ ra mua hàng là bao nhiê

một người bán hàng được 2 443 200 đồng như vậy người đó được lãi 1,8% giá vốn hỏi giá vốn người đó bỏ ra mua hàng là bao nhiêu

2 bình luận về “một người bán hàng được 2 443 200 đồng như vậy người đó được lãi 1,8% giá vốn hỏi giá vốn người đó bỏ ra mua hàng là bao nhiê”

 1. Giải đáp:
  2400000 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Coi tiền bán hàng là 100% thì tiền vốn chiếm:
    100%+1,8%=101,8%
    Tiền vốn người đó bỏ ra mua hàng là:
       2443200 :101,8%=2400000(đồng)
  #iamthuhuongggg08
   

  Trả lời
 2. Ta cho tiền bán hàng là 100% , thì tiền vốn chiếm:
  100% + 1,8% = 101,8%
  Tiền vốn người đó bỏ ra để mua hàng là:
  2 443 200 : 101,8% = 2 400 000 (đồng)
  Đáp số:     2 400 000  đồng
  @Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới